Pierwszy film na terenie kompleksu “nowe miasto”

20150824_201027We wtorek – 25 sierpnia – padł pierwszy klaps na planie trzyodcinkowego filmu w ramach projektu edukacyjnego Fundacji Luce “M jak szaleństwo. Krzewienie tradycji kulturowej poprzez film”.
Z ciekawością podpatrywaliśmy młodych aktorów grupy teatralnej Wj 1, młodzieży z Żywca i okolic.

Kolejne odcinki filmu przybliżą sylwetki:

Błogosławionej Małgorzaty Łucji Szewczyk, urodzonej w 1828 roku na Wołyniu, od roku 1890 związanej z miastem Bielsko – Biała oraz Oświęcimiem. Założone przez nią instytucje (przedszkola, świetlice środowiskowe, domy opieki) działają do chwili obecnej na terenie województwa śląskiego.

Błogosławionej Sancji Janiny Szymkowiak, urodzonej w 1910 roku w Możdżanowie. Z wykształcenia romanistka, związana z Uniwersytetem A. Mickiewicza w Poznaniu, w okresie II wojny światowej pracowała jako tłumaczka dla jeńców francuskich i angielskich przebywających na terenie Poznania.

Świętego Jana Sarkandra, urodzonego w 1576 roku w Skoczowie. Jego życie było ściśle związane z historią Moraw. Niesłusznie oskarżony o zdradę stanu i narodu, zmuszany do zdradzenia powierzonej mu przez władcę tajemnicy, poddany okrutnym torturom pozostał wierny danemu słowu.

Za produkcję filmową odpowiada bielska spółka IRIS Media Sp.z.o.o. zajmująca się realizacjami video oraz specjalizująca się w produkcji innowacyjnych filmów interaktywnych

Więcej informacji w artykule!