Plany na przyszłość

  • pełna komercjalizacja istniejącej tkanki kompleksu
  • wprowadzenie nowych funkcji użytkowych dla poszczególnych obiektów i części gruntowej nieruchomości
  • uzupełnienie kompleksu nowymi obiektami wychodzącymi naprzeciw potrzebom rynku i społeczności miasta Bielsko-Biała