Historia

Nieruchomość stanowi część znanej dobrze mieszkańcom miasta Bielsko-Biała Bielskiej Fabryki Armatur BEFA, zlokalizowanej przy ulicy Legionów (dawniej: PKWN, Kolejowa, Bahnstrasse, Lenkgasse).

Fabryka powstała w roku 1855 jako fabryka armatur i odlewnia brązu fosforowego pod nazwą „Schmidt Armaturen”, kiedy „Biała bei Bilietz” znajdowała się w obrębie zaboru austriackiego. Założycielem fabryki był Karol Schmidt, a fabryka pozostawała w rękach rodziny do momentu zakończenia drugiej wojny światowej. Rodzina Schmidt przeniosła zakład do Villach w Austrii, a w obecnej lokalizacji działalność odlewnicza kontynuowana była przez Przedsiębiorstwo Państwowe Bielska Fabryka Armatur BEFA. Historia „Befy” została definitywnie zamknięta w roku 2007, kiedy syndyk masy upadłościowej sprzedał pozostałą część przedsiębiorstwa spółce, która nie kontynuowała już nigdy działalności produkcyjnej. Aktualny właściciel nabył nieruchomość w sierpniu 2013 roku.

Stan techniczny obiektów w chwili ich objęcia w sierpniu 2013 roku był ogólnie rzecz ujmując zły, a cały kompleks niedoinwestowany względem potencjału, jaki sobą reprezentował. Pierwsze podjęte działania zostały ukierunkowane na prace, które przyczyniły się do zatrzymania procesu niszczenia tkanki technicznej obiektów w przypadku tych, które zostały wytypowane do remontów i przebudowy. Jednocześnie ustaliliśmy listę budynków i budowli do wyburzenia. Powstał również spójny plan zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu.