Budynek O jak Oslo

OOslo


Funkcja*: salon sprzedaży, magazyny lub produkcja.

* wybrane funkcje mogą wiązać się z uzyskaniem stosownych pozwoleń administracyjnych