Życzenia

Życzymy Wam, aby ten czas choć zupełnie inny od naszych wyobrażeń i planów, był czasem budowania nadziei i prawdziwej radości.