Toastmasters – jak się zaczęło i jak się toczy

W Bielsku-Białej już czwarty rok działa klub międzynarodowej organizacji Toastmasters. Skupia ona ludzi, którzy za pomocą praktyki publicznych przemówień oraz organizowaniem spotkań i wydarzeń przełamują swoje obawy, kształtując w sobie umiejętności liderskie. “Toastmasters” zrzesza osoby zainteresowane rozwojem osobistym i przemawianiem publicznym. To także program edukacyjny dla mówców i liderów, pragnących wspierać się i uczyć nawzajem od siebie.
Spotkanie, które odbędzie się w środę 17 maja będzie dotyczyć samej organizacji Toastmasters. Jego tytuł to “Toastmasters – jak się zaczęło i jak się toczy”, a wszystkie obecne osoby, zarówno goście jak i członkowie będą mogli dowiedzieć się o początkach organizacji Toastmasters.
Skąd się wzięła? Dlaczego, czyli jakie potrzeby realizowała? Jak w tym momencie to wygląda? Czym jest Wizja – Misja – Wartości naszej organizacji i w jaki sposób staramy się realizować je w naszym klubie? Co daje zaangażowanie członkowi, a co daje to innym uczestnikom? Każdy gość będzie mógł przyjrzeć się spotkaniu, posłuchać mów projektowych a w miarę chęci wypowiedzieć się publicznie.

Cotygodniowe spotkania klubu Na Szczycie odbywają się w środy o 18:15, na terenie kompleksu nowe miasto, w LUCE Arena, ul. Legionów 26, budynek F. Spotykamy się w sali na 3. piętrze, wejście przez rolkowisko.