Terapia nie musi być nudna

Terapia nie musi być żmudna i nudna! Ważne żeby była funkcjonalna! Tanecznym krokiem zespół FILII Centrum Rehabilitacyjno – Terapeutyczne wchodzi w kolejny tydzień pracy.