Siedem lat dzienników elektronicznych!

Poznajcie mobiDziennik, czyli jedno z najlepszych rozwiązań dla szkół od WizjaNet.

W połowie 2009 roku MEN umożliwił szkołom zastąpienie tradycyjnych dzienników elektronicznymi, niedługo potem firma WizjaNet stworzyła własną koncepcję dziennika elektronicznego – mobiDziennik. Pomimo drobnych, początkowych obaw ze strony nauczycieli, jak i rodziców, dzienniki elektroniczne okazały się strzałem w dziesiątkę. MobiDziennik okazał się jednym z najlepszych rozwiązań pod względem funkcjonalności i niezawodności, a także doskonałej obsługi technicznej. Nauczyciele i wychowawcy docenili m.in.: łatwość obsługi systemu, generowanie i filtrowanie list obecności i ocen, ułatwienie drukowania świadectw i arkuszy oraz sprawność codziennych rozwiązań, a rodzice – umożliwienie szybkiego kontaktu z nauczycielami, bieżące kontrolowanie ocen swojego dziecka czy ułatwienie usprawiedliwień nieobecności.

MobiDziennik spełnia wszystkie funkcje swojego analogowego poprzednika – od listy uczniów z wykazem ocen, obecnościami po realizowane tematy lekcji. Na tym jednak nie koniec, WizjaNet zadbała o szereg innych dodatków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania placówek oświatowych oraz komunikacji pomiędzy rodzicami i szkołą. W mobiDzienniku znajdziemy m. in.: kalendarz szkolnych imprez i spotkań z rodzicami, system wiadomości wewnętrznych (precyzyjnie kontrolujący czas odczytania informacji), usprawnienie systemu zastępstw, generowanie list z danymi (np. przed szkolną wycieczką czy wyjściem), archiwizację danych oraz wiele innych przydatnych narzędzi. Całość zamieszczona została na bezpiecznym i chronionym serwerze.
Więcej o mobiDzienniku od WizjaNet znajdziecie na stronie www.mobidziennik.pl oraz na https://www.facebook.com/mobiDziennik/