Roller Disco dla całej rodziny w LUCE Arena!

Zapraszamy na ROLLER DISCO dla całej rodziny w LUCE Arena!
Rolkoteki będą odbywać się w każdą sobotę w godzinach 17:00-19:00! Bez ograniczeń wiekowych!

rolerdiscoo

Istnieje możliwość wypożyczenia rolek. Przypominamy o obowiązku posiadania kasku do 16 roku życia.