Napisali o nas

“Jeszcze pod koniec lat osiemdziesiątych XVIII w. przewidując wzmożony rozwój przemysłowy okolicy, planiści miejscy zakładali stworzenie tzw. ”nowego miasta”, miejsca dla kolejnych, nowych osadników przybywających w prężnie rozwijającą się okolice. Niestety, ówczesny plan nie został zrealizowany, dynamiczny rozwój przemysłowy był współmierny z dynamiką nieprzewidywalności…”

“Dzisiaj, stojąc w Bielsku – Białej przy ulicy Legionów 26/28 i nie mogę ukryć zaskoczenia. Widzę prawdziwe „nowe miasto”, kompleks imponujących budynków, teren z ciągiem oświetlonych dróg wewnętrznych, układem znaków drogowych, parkingów. Wymarła przestrzeń poprzemysłowa została zamieniona w tętniący życiem fragment miasta o powierzchni 4,7 ha . Szesnaście budynków zostało nazwanych kolejnymi literami alfabetu i nazwami miast od A, jak Amsterdam po P, jak Paryż. Gdy ponad trzy lata temu właściciel kompleksu – Grzegorz Nabagło dostrzegł potencjał w opustoszałym pofabrycznym terenie i spontanicznie wybrał nazwę „nowe miasto” nie wiedział jeszcze wówczas, że spełnia się marzenie sprzed dwustu lat…” Czytaj więcej…