Maseczkomat

Maseczkomat na naszym kompleksie – często odwiedzany bez względu na pogodę.