Kolejny biznesowy poranek w “nowym mieście”

Śniadanie BiznesoweCzy można wygrać sprawę na 100%? Jak mieć pełną kontrolę zużycia produktów w procentach? – na te
i wiele innych pytań starano się odpowiedzieć w piątek – 6 listopada – podczas Śniadania Biznesowego na terenie kompleksu “nowe miasto”.

Spotkanie miało miejsce w budynku F jak Freetown – LUCE Arena. Licznie przybyli goście – przedstawiciele różnych branż działających na terenie Bielsk-Białej – mogli uczestniczyć w serii interesujących prelekcji wygłoszonych przez: dr Aleksandra Binsztoka,
dr Agnieszkę Gorgoń-Komor, dr Claudiusa Beckera, coacha Marka Karpińskiego, ks.dr Mirosława Szewieczka, Pietro Vinci, Marka Zychlę i Macieja Dudysa.

zaproszenie

Kuluarowe rozmowy biznesowe przy poczęstunku
i kawie serwowanej przez Restaurację Wirtuozeria oraz antystresowe warsztaty bębniarskie dostarczyły uczestnikom spotkania wiele pozytywnej energii na dalszą część dnia.

Dziękujemy za spotkanie wszystkim gościom
i partnerom.